Lista artykułów - Nasze inicjatywy

 • Ilustracja do artykułu oznaczenia_UE
  Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza do udziału w wizycie studyjnej producentów z województw z podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego. Projekt w ramach środków KSOW.
 • Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor
  *aktualizacja - 13 lipca 2021 r.* Produkt lokalny to nasza pasja. A naszym marzeniem jest, by w Podlaskiem coraz więcej rolników, gospodarzy i gospodyń wprowadzało na rynek swoje produkty, tak by docierały one do jak najszerszej grupy klientów. Jak to zrobić? Możecie się dowiedzieć podczas spotkania z nami! Zaproście nas do siebie!
 • Ilustracja do artykułu okladka380_200
  Ogłaszamy kolejne, publiczne konsultacje poradnika, który od ostatniej wersji przeszedł znaczne modyfikacje (w ramach opiniowania, które trwało do 28 lutego 2020 r.).
 • Ilustracja do artykułu logo_ksow
  Samorząd Województwa Podlaskiego uzyskał dofinansowanie Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację wyjazdu studyjnego „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”
 • Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor
  **aktualizacja 9.03** PCPL dziękuje za udział w spotkaniach i poleca się na przyszłość.
Powrót na początek strony