Nota prawna

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Zapoznaj się z klauzulą dotyczącą odpowiedzialności w zakresie informacji publikowanych na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.

Materiały zamieszczone na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego zostały opracowane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie zostały one przyjęte, ani w żaden sposób zatwierdzone, przez Samorząd Województwa Podlaskiego, który nie gwarantuje dokładności zamieszczonych tu danych, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie. Wykorzystywanie informacji dostępnych na stronie powinno być zatem poprzedzone odpowiednimi środkami ostrożności i odbywa się wyłącznie na własne ryzyko osoby lub podmiotu korzystającego z nich.

Zalecamy, aby indywidualne rozwiązania mające zastosowanie w Państwa przypadku konsultować z odpowiednimi instytucjami. Nasz serwis ma za zadanie ułatwić ustalenie kompetencji administracyjnych, jak też przygotować merytorycznie producentów do właściwych ustaleń z reprezentantami odpowiednich organów.

zzz

Powrót na początek strony