Rekrutacja na zagraniczną wizytę studyjną

Ilustracja do artykułu oznaczenia_UE.png

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza do udziału w wizycie studyjnej producentów z województw z podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego. Projekt w ramach środków KSOW.

*aktualizacja*

Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 25 sierpnia 2021 r.

***

Mamy przyjemność poinformować, że Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego działając w oparciu o środki Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizuje wizytę studyjną „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”. Przedsięwzięcie skierowane jest do producentów lub ich reprezentantów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz podkarpackiego, jak też do partnerów przedsięwzięcia, a także przedstawicieli samorządów z tych województw. Podczas wizyty będzie możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie certyfikowanych produktów regionalnych w Europie Południowej (odwiedzimy jeden z krajów: Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania). Koszty uczestnictwa będą pokrywane z budżetu operacji (wyjazd jest nieodpłatny dla uczestników - za wyjątkiem ew. kosztów testów Covid-19).

Wizyta potrwa 5 dni (4 noclegi) i zostanie zorganizowana do połowy września br. (wylot nie później niż 21.09.2021 r.).

Tematyka (ramowa):
- jak przebiega proces rejestracji UE?,
- jak wygląda kwestia certyfikacji UE?
- jak wygląda produkcja certyfikowanych produktów oraz jakie przełożenie na wolumeny sprzedaży ma rejestracja UE?
- nadzór nad jakością i ochrona przed fałszowaniem,
- grupa produktowa: zadania oraz rola związana z waloryzacją produktu,
- problemy związane z prowadzeniem grupy produktowej,
- dobre praktyki związane z wprowadzaniem do obrotu certyfikowanych produktów,
- współpraca międzyinstytucjonalna.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajdziesz tutaj [plik zawiera również informacje RODO]

Osoby (podmioty) zakwalifikowane w ciągu 5 dni od zatwierdzenia zgłoszenia zobowiązane są dostarczyć umowę uczestnictwa

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez wypełnienie formularza on-line [kliknij tutaj].

Nie zwklekaj! Rekrutację zamykamy 20 sierpnia 2021 r.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Informacje o finansowaniu przedsięwzięcia (informacje o operacji KSOW) znajdziesz tutaj

Powrót na początek strony