Operacja KSOW - Oznaczenia geograficzne

Ilustracja do artykułu logo_ksow.JPG

Samorząd Województwa Podlaskiego uzyskał dofinansowanie Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację wyjazdu studyjnego „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”

Mamy przyjemność poinformować o uzyskaniu przez Samorząd Województwa Podlaskiego dofinansowania Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i przystąpieniu do realizacji wyjazdu studyjnego „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”, z terminem realizacji na jesień 2021 r. Nasza inicjatywa skierowana jest zwłaszcza do producentów zainteresowanych zaistnieniem – ew. zwiększeniem swego zaangażowania – w europejskim systemie oznaczeń geograficznych. Miejscem docelowym jest jeden z krajów: Włochy, Francja, Hiszpania Portugalia.

Logotypy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - informacja o źródle finansowania

Informacje o operacji KSOW

Nazwa Partnera KSOW: Województwo Podlaskie

Tytuł realizowanej operacji: Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

Kwota dofinansowania: 141 218,00

Cel operacji: Zwiększenie wiedzy o unijnych systemów jakości żywności oraz o zasadach współpracy związanej z wdrażaniem polityki jakości żywności

Grupa docelowa: 17 osób - przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania oraz organizacji branżowych/ producentów związanych z unijnym systemem oznaczeń geograficznych – w tym samorządu rolniczego, ewentualnie podmiotów mających zainteresowanie i potencjał wejścia w ten system – w tym z województw podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego.

Planowane formy realizacji operacji:

-Spotkanie „Podsumowanie i wnioski z wyjazdu Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

- Wyjazd studyjny „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”.

Przewidywane efekty:

Efektem natychmiastowym realizacji operacji będzie przeszkolenie 17 uczestników wyjazdu studyjnego z modelem współpracy w ramach oznaczeń geograficznych w Europie.

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrożenie modelu współpracy w tematyce oznaczeń geograficznych na gruncie krajowym.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Powrót na początek strony