Lista artykułów - Regulacje dla producentów (sanitarno-weterynaryjne)

  • Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor
    Jedną z prostszych formuł wprowadzania żywności do obrotu jest sprzedaż bezpośrednia, która dedykowana jest takim nieprzetworzonym produktom jak mleko, jaja, miód, śmietana, tuszki drobiowe. Jest dogodna dla rolnika, lecz wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Dowiedz się więcej.
  • Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor
    Wymogi higieniczne związane z "produktem lokalnym" - często niesłusznie - budzą najwięcej kontrowersji. Bardzo często wynika to z braku odpowiedniej wiedzy. W tym tekście, jak też w poniższych odpowiemy na pytania czy i jak muszę rejestrować lub zatwierdzać swą działalność we właściwym organie urzędowej kontroli żywności?
Powrót na początek strony