Etykietowanie i oznaczanie

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Każdy producent – również rolnik, który produkuje i sprzedaje żywność powinien ją oznakować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach

Środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta1, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. W oznakowaniu opakowania powinny znaleźć się przede wszystkim następujące informacje: nazwa rodzajowa produktu, termin przydatności do spożycia (np.
„należy spożyć do …”) lub data minimalnej trwałości (np. „najlepiej spożyć przed …”), wykaz składników, warunki przechowywania, zawartość netto, oznaczenie producenta lub innego podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu. Ponadto poszczególne grupy produktów, w zależności od ich charakteru i składu, muszą być znakowane dodatkowymi informacjami określonymi w przepisach. Szczegółowe zasady znakowania w większości
przypadków nie dotyczą produktów nieopakowanych sprzedawanych luzem (np. „na wagę”).

Podstawową zasadą dotyczącą oznakowania żywności, wyrażoną w wielu aktach prawa, jest zakaz wprowadzania konsumenta w błąd. W szczególności:
- co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub
produkcji,
- przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie
posiada,
- przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

Oznakowanie nie może również przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, a także
zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006 [link do serwisu zewnętrznego].

[1] Fragment raportu UOKiK z 20013 r., Oznakowanie produktów żywnościowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową [pobierz plik pdf 790 KB] (zawiera wiele cennych informacji, również wskazanie częstych błędów)

Przydatne odnośniki:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, opracowanie z 2015 r., Wymagania w zakresie  znakowania produktów  spożywczych [otwiera tekst pdf w nowej zakładce na stronie zewnętrznej]

2) Prezentacja IJHARS [otwiera tekst pdf w nowej zakładce na stronie zewnętrznej] z przykładowymi etykietami

3) Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności [otwiera tekst pdf w nowej zakładce na stronie zewnętrznej]

4) Znakowanie żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego [otwiera tekst pdf w nowej zakładce na stronie zewnętrznej]

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony