Podlaskie etykiety na podlaski miód! (edycja 2024)

trzy słoiki miodu stojące na drewnianym blacie, miody mają kolory brązowy, złoty, kremowy, mają czarne etykiety i nakrętki, w tle ułożono drewniane polana

Ruszamy ponownie z dystrybucją etykiet i zakrętek będących elementem systemu "Miód podlaski".

Zapotrzebowanie na etykiety w roku 2024

Ankieta - Zapotrzebowanie na etykiety miodowe

RODO
Przed wyrażeniem zgody, prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej.
Wyrażenie zgody jest niezbędne w przypadku chęci uzyskania zestawów "Miód podlaski".
Wyrażenie zgody w tej części jest niezbędne, jeśli mamy wykorzystywać Twój wizerunek do promocji Twojego produktu, jak też całego systemu "Miód podlaski".
Informacje
Prosimy wpisać bez spacji wg schematu: 601111111
Schemat: 20611111
Dane na etykietę
Te dane będą umieszczone na etykiecie
Ulica, nr posesji, ew. nr mieszkania lub miejscowość z numerem posesji - np. "ul. Rumiankowa 1m5" lub "Rumiankowo 1"
Kod i poczta - np. 15-888 Białystok
Opcjonalnie - można dodać np. e-mail, profil na FB itp.
Pytanie o adres korespondencyjny
Dane korespondencyjne
Ulica, nr posesji, ew. nr mieszkania lub miejscowość z numerem posesji - np. "ul. Rumiankowa 1m5" lub "Rumiankowo 1"
Kod i poczta - np. 15-888 Białystok
Zapotrzebowanie
Podsumowanie
Napisz, które etykiety są dla Ciebie najistotniejsze, który (biały, czy czarny) wariant preferujesz. Jeśli zostawisz pole puste, dokonamy modyfikacji we własnym zakresie.
Tutaj zgłoś uwagi i sugestie, które nie zawarły się w innych polach ankiety.

System powstał w celu popularyzacji produktów lokalnego pszczelarstwa, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich promocji. Jest to inicjatywa o charakterze partnerskim, która ma za zadanie promować lokalne produkty poprzez markę Województwa Podlaskiego, a także cały region poprzez wartościowe produkty tu występujące. Dodatkowym walorem systemu jest zapoznawanie pszczelarzy z zasadami prawidłowego etykietowania oraz z szeroko rozumianą promocją jakości żywności.

Szczegóły dotyczące zasad współpracy w ramach systemu identyfikacji wizualnej określone są w Regulaminie używania i wykorzystywania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego.

Regulamin [kliknij, aby pobrać regulamin - plik .pdf 513KB]

Propozycja dotyczy pszczelarzy, którzy:

1) prowadzą pasiekę na terenie województwa podlaskiego, przy której osobiście zajmują się wirowaniem i pakowaniem miodu;

2) zgłosili się do współpracy w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego - celem ewentualnego uzupełnienia link do formularza zgłoszeniowego [kliknij tutaj];

3) mają zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny lub handel detaliczny na okoliczność wprowadzania miodu do obrotu;

4) mają zdolności manualne, pozwalające odpowiednio i starannie umieścić nalepki na słoiku (białe nalepki do białej zakrętki i czarne nalepki do czarnej zakrętki).

Zapotrzebowanie prosimy składać poprzez ankietę na stronie do 11 lutego 2024 r. O przyznaniu zestawów „Miód podlaski” decyduje kolejność prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Podstawowe informacje:

1) Nabór prowadzony jest na zasadach analogicznych do lat wcześniejszych - cała procedura prowadzona jest przez Internet, zakwalifikowani pszczelarze otrzymają na wskazany przez siebie adres nieodpłatne zestawy etykiet i zakrętek (1 zestaw zawiera komplet 200 szt etykiet i zakrętek).

2) Jeden pszczelarz może wnioskować o przyznanie zestawów w ilości od 2 do 6 (dla aktywnych uczestników naszych przedsięwzięć przewiduje się dodatkowe zestawy). 

3) Jeśli ktoś zechce dokupić dodatkowe etykiety i zakrętki (a ilość uzasadniona skalą produkcji), to może dokupić je we własnym zakresie. Algorytm podziału zostanie określony po zebraniu wszystkich zgłoszeń, więc faktycznie otrzymana ilość może się różnić od wnioskowanej i wynikać też będzie z cen zakupu, które ustalimy w toku zapytań ofertowych. W tym roku rezygnujemy z dodatkowych nalepek prezentowych, aczkolwiek zainteresowanych ich zakupem we własnym zakresie prosimy o kontakt.

4) Etykiety są personalizowane.

5) Będziemy aktualizować tę stronę, zamieszczając aktualności związane z postępem procesu.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, tel.: 85-66-54-826 lub 465 produkty@podlaskie.eu

Powrót na początek strony