Suszarnia rolnicza

Ilustracja do artykułu logo_PCPL_black.JPG

Jednym z najprostszych procesów przetwórczych, który z powodzeniem może być realizowany zwłaszcza przy gospodarstwie rolnym jest suszenie. Dowiedz się jak w nieskomplikowany sposób można zorganizować miejsce produkcji suszonych ziół lub owoców miękkich.

Suszarnia rolnicza – co trzeba wiedzieć
Suszenie jest jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów na przedłużenie przydatności produktu do spożycia. Jeśli dysponujemy surowcem wysokiej jakości, suszarnia jest doskonałym pomysłem, aby zacząć przygodę z produktem lokalnym. Przetwórstwo roślin, w ramach którego poddawane są wysokim temperaturom, nie stwarza poważnych zagrożeń dla konsumenta, zwiększa natomiast trwałość i asortyment produktów możliwych do sprzedaży w krótkim łańcuchu dystrybucji.

Jak można zorganizować miejsce produkcji? przeanalizowaliśmy tę kwestię, a wynikiem naszych starań jest ekspertyza „Założenia teoretyczne modelowych suszarni owoców miękkich i ziół” oraz zrealizowany na jej podstawie film instruktażowy oparty o wizualizację 3D.

Kwestie sanitarne
Suszenie roślin podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszelkie sprawy dot. nadzoru należy załatwiać we właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (tj. w SANEPIDzie).
Warto zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) #dostawy bezpośrednie obejmują również sprzedaż produktów #produkcji pierwotnej roślinnych, takich jak np. owoce, warzywa, zioła, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących #działów specjalnych, w postaci kiszonej lub suszonej. Uwaga: w rozporządzeniu nie ma mowy o krojenu, siekaniu, czy też innej formy rozdrabniania! W każdym razie znaczna zmiana struktury produktu, zgodnie z przepisami europejskimi (aktami prawa wyższego rzędu) suszenie można uznać za przetwórstwo. Dlatego też w przypadku produktów suszonych, najbezpieczniej jest stosować wymogi higieniczne wynikające z załącznika II do rozp. (WE) 852/2004 (czyli jak dla produkcji przetworzonej.

Osoby zainteresowane zagadnieniem powinny zainteresować się z formułami administracyjnymi: #zakład zatwierdzony oraz #RHD (w tej formule istnieją ograniczenia - również ilościowe w kontekście rocznej sprzedaży - w przypadku np. owoców suszonych - wynoszące 1600 kg).

Działalność gospodarcza
Należy zacząć od tego, że rolnik prowadzący #RHD nie musi martwić się o rejestrowanie #działalności gospodarczej. Również w pozostałych przypadkach, co do zasady można przyjąć, że suszenie jest jednym z zabiegów agrotechnicznych realizowanych na poziomie gospodarstwa rolnego. Nikt nie ma wątpliwości, że np. siano jest (suszonym) produktem rolnym. Podobnie też naszym zdaniem można traktować np. malinę lub rumianek, jeśli owoc lub zioło pochodzi z własnych upraw. Dlatego też w większości przypadków suszarnię (jeśli działalność dotyczy wyłącznie własnych upraw nie stanowiących #działów specjalnych) można będzie prowadzić w ramach #działalności rolniczej – czyli bez rejestrowania działalności gospodarczej. Kontekst zmienia się, gdy zechcemy suszyć usługowo – np. sąsiadom lub proces suszenia powiązany jest ze złożonymi procesami technologicznymi, czy też na bazie surowców ze skupu. Wówczas mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Więcej informacji w tym temacie zamieszczamy w zakładce poświęconej #działalności gospodarczej, ewentualnie #działalności nierejestrowanej.

Opodatkowanie: podatek PIT
Zakładając, że suszenie dotyczy wyłącznie surowców z własnej #działalności rolnej (nie stanowiącej #działów specjalnych produkcji rolnej), to możnaby uznać, że taka działalność pozostanie w obszarze działalności rolniczej. W tej sytuacji suszenie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.f., możnaby uznać za działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych […] (czyli niepodlegającą opodatkowaniu PIT).

Jeśli produkty z naszej suszarni są bardziej złożone technologicznie, wówczas będziemy podlegać pod ustawę PIT, niemniej jednak trzeba pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnienia:

Przetworzenie w sposób inny niż przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71a): zwolnienie do 40 tys. zł rocznie – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych […], z wyjątkiem […] #działów specjalnych produkcji rolnej […], jeżeli:
- przetwarzanie […]nie odbywa się przy zatrudnieniu [...],
- jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
- ilość produktów […] z własnej uprawy […] użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Więcej o podatku dochodowym od osób fizycznych piszemy w dedykowanej zagadnieniu zakładce.

Rzecz jasna możliwe jest prowadzenie suszarni usługowej lub bazującej na skupywanych surowcach, wówczas działalność ta będzie opodatkowana zgodnie z ogólnymi zasadami PIT.

Opodatkowanie: podatek VAT oraz kasa fiskalna
Zagadnienie opisaliśmy szczegółowo w zakładce poświęconej #VAT oraz kasie fiskalnej.

Powrót na początek strony