Zmiany w RHD od 4 lutego 2022 r.

logo_sejmu.JPG

Sejm RP przyjmuje ustawę wprowadzającą udogodnienia w działalności RHD. Zmiany m. in. zwiększają kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 138) pojawiają się udogodnienia i dodatkowe wytyczne związane z prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego. Zmiany wchodzą w życie od 4 lutego 2022 r. - przedstawiamy najważniejsze z nich:

- limity sprzedażowe RHD nie będą już dotyczyły sprzedaży realizowanej na rzecz klienta detalicznego (było: "Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego podlega limitom ilościowym dostosowanym do potrzeb konsumentów finalnych" - od 4.02: "[...] mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów"). Oznacza to, że limity, które pojawią się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będą dotyczyć wyłącznie żywności dostarczanej do innych zakładów detalicznych. Obecne rozporządzenie wykonawcze - tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159) pozostaje w mocy do wydania nowego (lecz nie dłużej niż 12 miesięcy). Z zapowiedzi wiemy, że mają w nim zostać podniesione niektóre limity produkcyjne;

- doprecyzowano, że co najmniej jeden składnik produktu wytworzonego w ramach RHD musi pochodzić w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu;

- podniesiono kwotę zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych do 100 tys. zł (było 40 tys. zł). Zmiana ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Nie zmieniają się natomiast ograniczenia terytorialne związane ze sprzedażą produkcji RHD na rzecz innych zakładów detalicznych - chociaż regulacja ma nową redakcję. Obecne jej brzmienie jest następujące:

"Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem".

W plikach do pobrania (na dole strony) można pobrać tekst ustawy.

Powrót na początek strony