Produkt tradycyjny

Ilustracja do artykułu lpt_obrazek.png

Produkty tradycyjne należy przede wszystkim utożsamiać z listą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rejestracja nie jest związana z ochroną produktu lub producenta. LPT stanowi rejestr, który ma służyć propagowaniu tradycji wśród wszystkich, którzy są nią zainteresowani. Wnioski składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa.

produkt tradycyjny: czyli żywność zarejestrowana na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). System podlega pod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wnioski składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa. Rejestrowana żywność musi być związana z kulturą regionu i ma mieć udokumentowaną min. 25 letnią historię. Należy przy tym pamiętać, że mówimy o tradycji w ogóle – a nie jej stosowaniu przez konkretnego producenta. Tak naprawdę rejestrujemy nazwę i opis – a nie konkretną osobę, czy firmę. Każdy ma prawo poczuwać się do tradycji, która jest naszym wspólnym dobrem i nikt nie może jej mieć na własność. Jeżeli producent chciałby mieć przypisany do siebie tytuł jakości, to wówczas mówimy o systemach jakości, które związane są z uzyskaniem certyfikatu przez konkretnego producenta dla konkretnego produktu.
Jak zarejestrować produkt? Wszystkiego dowiesz się na naszej stronie. W celu ułatwienia dostępu do informacji uruchomiliśmy specjalny adres URL LPT.wrotapodlasia.pl [link otwiera odwiednią sekcję strony]

Warzywa oraz szklana karafka z czerwonym płynem pod napisem "Lista Produktów Tradycyjnych"

Należy zauważyć, że przymiotnik "tradycyjny" może mieć również konotacje europejskim systemem Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności [link prowadzi do odpowiedniej zakładki].

Podsumowanie:

- zarejestrowanie produktu na LPT nie daje producentowi monopolu na stosowanie nazwy,
- LPT nie jest związane z oznaczaniem produktów jakimś logotypem (a już zwłaszcza nie wolno stosować logotypów instytucji zaangażowanych w procedurę administracyjną),
- rejestracja na LPT związana jest z tradycją lokalnej społeczności (min. 25 lat) i nie może ograniczać się do tradycji rodzinnej,
- zarejestrowanie produktu na LPT pomaga budować renomę, aczkolwiek raczej w przestrzeni świadomości społecznej (a nie na poziomie konkretnego opakowania).
- mimo to nie ma przeciwwskazań do napisania np. na etykiecie, że produkt wytwarzany jest w oparciu o metodę zarejestrowana na LPT (jeśli tak jest w istocie i nie wprowadzamy konsumenta w błąd),
- LPT jest bezkosztowe,
- jest to oficjalny, krajowy system rejestracji dziedzictwa kulturowo-kulinarnego.

Powrót na początek strony