Produkty regionalne

Ilustracja do artykułu oznaczenia_UE.png

Produkty regionalne (o określonym pochodzeniu geograficznym) są istotnym elementem polityki jakości żywności w UE. Dlatego też istnieje specjalny system certyfikacji, którego zwieńczeniem jest możliwość wykorzystania na produkcie jednego ze znaków. Przedstawiamy najważniejsze informacje nt. unijnego systemu nazw i oznaczeń geograficznych.

Produkt regionalny: inaczej żywność pochodząca z określonego obszaru geograficznego. Produkt regionalny kojarzony jest z europejskim systemem jakości, który wymaga od konkretnego producenta uzyskania certyfikatu. Jest o tyle skomplikowany, że specyfikacja produktu aspirującego do systemu podlega zatwierdzeniu na poziomie Komisji Europejskiej i wymaga stworzenia grupy (chyba, że uruchamiana jest produkcja już zarejestrowanego produktu). Producent zainteresowany przystąpieniem do systemu musi poddać się certyfikacji, co związane jest z dobrowolną kontrolą (np. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Certyfikowane produkty regionalne posługują się specjalnymi oznaczeniami

Na obszarze związanym z województwem podlaskim zarejestrowano następujące produkty:

- Ser koryciński swojski [plik rar 549 KB],
- Miód kurpiowski [plik rar 752 KB],
- Miód z Sejneńszczyzny / Łoździejszczyzny / Seinų/ Lazdijų krašto medus [plik rar 373 KB].

Uczestnictwo w systemie oznaczeń geograficznych daje producentom ochronę przed podrabianiem i fałszowaniem. Dodatkowych informacji można szukać na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest też właściwą instytucją do złożenia wniosku.

Podsumowanie:

- tylko producent, który uzyskał certyfikat, na okoliczność wytwarzania zarejestrowanego w UE produktu może używać znaków systemu oraz stosować zarejestrowaną nazwę,
- specyfikacja zawsze obejmuje ściśle określony obszar "na mapie" i każdy, kto trzyma się zapisów specyfikacji może wystąpić o certyfikat (system jest otwarty),
- producent ponosi koszty związane z uzyskaniem certyfikatu (chociaż w niektórych przypadkach można uzyskać dofiansowanie na ten cel),
- jest to prestiżowy i oficjalny system jakości w UE,
- jeśli myślisz o zarejestrowaniu specyfikacji w UE musisz mieć grupę (niezależnie od jej formy prawnej), nazwa produktu musi mieć konotacje geograficzne a sam produkt musi wyróżniać się jakością na tle produktów danego rodzaju - przy czym różnice te muszą wynikać ze specyfiki lokalnej (np. mikroklimatu, kompozycji lokalnej flory, szeroko uznanej reputacji).

Powrót na początek strony