Produkt polski

Ilustracja do artykułu Produkt Polski-logo.JPG

Producent żywności, który wytwarza ją w kraju i w oparciu o polskie surowce (ew. jest producentem produktów rolnych jak np. jabłka, jaja) może wykorzystywać oznaczenie "Produkt polski". System jest nieodpłatny i nie wymaga żadnych procedur. Dowiedz się jak używać znaku.

Oznaczenie "Produkt polski": producent żywności, który wytwarza ją w kraju i w oparciu o polskie surowce (ew. jest producentem produktów rolnych jak np. jabłka, jaja) może wykorzystywać oznaczenie "Produkt polski", którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Używanie oznaczenia nie wymaga przejścia żadnej procedury - wystarczy spełniać określone ustawowo wymogi i już można stosować znak. Szczegółowy opis systemu znajduje się na stronach MRiRW [link do serwisu zewnętrznego]. Producent sam decyduje, czy jego produkty odpowiadają wymogom systemu, niemniej jednak nadużycia podlegają sankcjom.

Znak graficzny "Produkt polski"

Podsumowanie:

- system jest nieodpłatny, nie wymaga też dopełnienia żadnej procedury administracyjnej,
- surowce (produkty rolne) aspirujące do znaku muszą być pochodzenia krajowego,
- produkty przetworzone muszą być wytwarzane w Polsce z surowców krajowych,
- ewentualne dodatki - niewystepujące w Polsce - nie mogą stanowić więcej niż 25% masy produktu (nie wliczając wody),
- oznaczenie pozwoli konsumentowi zorientować się o pochodzeniu produktu.

 

Powrót na początek strony