Produkt ekologiczny

Ilustracja do artykułu logo.jpg

Rolnictwo ekologiczne jest unijnym systemem jakości, który podlega certyfikacji. Ekologia jest istotnym elementem polityki środowiskowej UE, a producenci mogą liczyć na rozliczne wsparcie. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Europejski system rolnictwa ekologicznego: rolnictwem ekologicznym nazywany jest system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkty w tym systemie jakości objęte są unijnymi standardami, a uzyskanie znaku wymaga certyfikacji [link do serwisu zewnętrznego] (w tym poddania się procedurze dobrowolnej kontroli). Nazwa „ekologia” (podobnie jak przedrostki typu "Eko", "Bio", "Organic") oraz logotyp są zastrzeżone dla uczestników systemu. Sygnalizowanie, że produkt jest „ekologiczny” bez dysponowania odpowiednim certyfikatem jest niezgodne z prawem. Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów związanych z udziałem w systemie. Certyfikacją zajmują się akredytowane jednostki certyfikujące [link do serwisu zewnętrznego].

Logotyp produkcji ekologicznej

Dodatkowych informacji można szukać również na stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [link do serwisu zewnętrznego].

Podsumowanie:

- tylko produkt ze znakiem "zielonego liścia" można określać mianem organicznego, eko-, bio-,
- producent zainteresowany wejściem w ekologię ponosi koszty certyfikacji, w tym zobowiązny jest do dokonania tzw. "konwersji" w gospodarstwie,
- w ekogospodarstwie istnieje ograniczona liczba preparatów, które można stosować w zabiegach agrotechnicznych,
- producent ponosi koszty związane z uzyskaniem certyfikatu (chociaż w niektórych przypadkach można uzyskać dofiansowanie na ten cel),
- certyfikaty wydawane są przez komercyjne, akredytowane firmy,
- jest to prestiżowy, oficjalny i chyba najbardziej znany system jakości w UE oraz na świecie.

Powrót na początek strony