Produkcja integrowana

Ilustracja do artykułu ip.jpg

Masz produkt roślinny, który jeszcze nie jest ekologiczny, ale metoda uprawy prowadzona jest z minimalnym użyciem środków ochrony roślin (lub też w ogóle bez ich użycia)? Koniecznie dowiedz się więcej o systemie zarządzanym przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Produkcja integrowana: jest to zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi system jakości żywności (dobrowolny dla producenta). Rzec można, że jest to stan pośredni pomiędzy typową produkcją konwencjonalną w pół drogi do produktu ekologicznego [link do odpowiedniej zakładki]. W skrócie rzecz biorąc system polega na stosowaniu chemii w uprawach tylko w ostateczności – czyli wówczas, gdy nie jest możliwe rozwiązanie problemu innymi metodami (np. właściwym płodozmianem, metodami biologicznymi) – a jeśli już, to w tak małych ilościach, jak jest to racjonalnie uzasadnione. System jest prowadzony i nadzorowany przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Producenci roślin, którzy do niego przystąpią mają prawo posługiwania się specjalnym oznaczeniem.

Logotyp Integrowana Produkcja

Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronach instytucji zarządzającej tym systemem, tj. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa [link do serwisu zewnętrznego]

Istotne materiały o tym systemie zebrano również na stronach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [link do serwisu zewnętrznego].

Podsumowanie:

- tylko producent, który uzyskał certyfikat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa może posługiwać się znakiem,
- system związany jest z produkcją roślinną i wymaga produkowania żywności zgodnie z określoną metodyką upraw,
- środki chemiczne są w tym systemie dozwolone, o ile równoważnego efektu nie da się osiągnąć odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi,
- jest to system wpisujacy się w zadania administracji rządowej.

Powrót na początek strony