Krajowy system jakości "Jakość Tradycja"

Ilustracja do artykułu jt.jpg

Zastanawiasz się w jaki sposób certyfikować swój tradycyjny produkt? Zachęcamy do zapoznania się z systemem zarządzanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

"Jakość Tradycja": jest jednym z krajowych systemów jakości żywności uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi go Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego [link do serwisu zewnętrznego] przy współudziale Związku Województw RP. System rozwija on poniekąd koncepcję Listy Produktów Tradycyjnych [link otwiera odpowiednią zakładkę], gdyż mogą min zostać objęte produkty szczycące się wieloletnią tradycją (regulamin wymaga jednak co najmniej 50-letniej receptury, czyli dwukrotnie dłuższej względem LPT). Jest to system certyfikowany. Oznacza to, że producent, zanim uzyska przywilej używania logotypu, musi na własny koszt poddać się dobrowolnej kontroli na wzór np. rolnictwa ekologicznego. Korzystanie ze znaku dodatkowo związane jest z odpłatnością na rzecz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, która opiekuje się systemem. Uczestnicy krajowych systemów jakości w niektórych przypadkach mogą liczyć na refundację kosztów związanych z uczestnictwem w tych systemach. Można uznać, że "Jakość Tradycja" wypełnia przestrzeń między prostą, lecz nie dającą producentowi certyfikatu Listą Produktów Tradycyjnych, a dość trudno dostępnym unijnym systemem Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.

Logotyp znaku Jakość Tradycja

 Podsumowanie:

- tylko producent, który przed niezależną, akredytowaną jednostką kontrolującą wykaże stosowanie co najmniej 50-letniej receptury może ubiegać się o przynanie znaku "Jakość Tradycja",
- przystąpienie do systemu jest odpłatne,
- niektóre programy preferują producentów uczestniczących w oficjalnych systemach jakości,
- znak na etykiecie jest czytelną informacją dla konsumenta o stosowaniu tradycyjnych receptur...
- ...a także gwarantuje ich zachowanie w praktyce dzięki systemowi kontroli,
- produkt aspirujący do systemu może, lecz nie musi być wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych (wniosek jest bardzo podobny),
- uzyskanie znaku "Jakość Tradycja" nie wymaga przejścia procedury administracyjnej.

 

Powrót na początek strony