Nawet 325 000 zł wsparcia na krótkie łańcuchy dystrybucji dla grup

Ilustracja do artykułu arimr_logo2.JPG

*Aktualizacja* ARiMR ogłasza kolejny nabór na Działanie 16 „Współpraca”. Wnioski można składać od 31 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 r. Beneficjentem grupy co najmniej 5 rolników.

*Aktualizacja 5 stycznia 2021 r.*

Ruszył kolejny nabór na "Współpracę" w związku z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw. Jest to doskonała okazja do pozyskania środków na rozwinięcie dystrybucji produktu lokalnego, gdyż działanie oparto o wyjątkowo korzystne rozwiązania uwzględniające płatności ryczałtowe. Podstawowy wymóg to dysponowanie zapleczem min. 5 rolników wprowadzających żywność na rynek np. w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy też rolniczego handlu detalicznego.

Informacje zawarte poniżej pozostają aktualne, szczegółowe wytyczne i dokumenty programowe dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

***

Informujemy, że w ramach PROW 2014-2020 rusza nabór w ramach działania "Współpraca". Powinni się nim zainteresować rolnicy zainteresowani wspólną sprzedażą swych produktów. Jakie koszty można pokryć?

Finansowane będą wydatki dotyczące:

- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,

- zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

- zakupu [oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych],

- kosztów ogólnych […],

- zakupu lub instalacji wyposażenia,

- zakupu usług związanych z transportem produktów […],

- odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

- zakupu środków produkcji,

-kosztów bieżących,

– i muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

- 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,

- 280 000 zł, w pozostałych przypadkach.

Premiowane będą m. in. grupy co najmniej 10 rolników, producenci uczestniczący w systemach jakości żywności, ekologia. Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty uwzględniające cyfrową komunikacje z klientem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR [link do serwisu zewnętrznego].

Powrót na początek strony