Wsparcie na przetwórstwo z ARiMR

logo krajowego planu odbudowy, narożny budynek na granatowym tle

Nawet do 500 tys. zł może otrzymać rolnik bądź rybak, a do 15 mln zł średni przedsiębiorca w ramach nowych naborów na wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. To jedne z pierwszych naborów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

logo krajowego planu odbudowy na granatowym tle

Wnioski w trwających już obu naborach można składać do 18 listopada 2022 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie dla rolników i rybaków

Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Mogą się o nią ubiegać rolnicy bądź ich współmałżonkowie prowadzący bądź rozpoczynający działalność w ramach sprzedaży bezpośrednią, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detaliczny czy MLO oraz będący producentem wina, czy też prowadzący działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem rolnym i rybnym.

Minimalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie to 20 tys. zł, górny limit – do 500 tys. zł. Fundusze można przeznaczyć na realizację inwestycji polegającej na:
- stworzeniu lub modernizacji miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury wraz z wyposażeniem i zakupem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych;
- zakupie nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania ww. produktów;
- budowie i rozbudowie obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
- stworzeniu miejsc do sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zarówno tych znajdujących się na terenie gospodarstwa, jak też na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych;

Przedsięwzięcie trzeba będzie zrealizować najpóźniej do 31 grudnia 2025 .r

Wsparcie MŚP

Wsparcie ma charakter refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, a przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na:
- zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
- zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i sprzedaży ww. produktów;
- budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont np. budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania i sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
- budowy obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży ww. produktów oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Przedsięwzięcie należy zrealizować najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.

Wsparcie udzielone będzie wg limitów:
- 3 mln zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
- 10 mln zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
- 15 mln zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł

 

Szczegóły:

- dla rolników i rybaków -> kliknij tutaj

- dla MŚP -> kliknij tutaj

Link do webinaru: kliknij tutaj

 

Powrót na początek strony