Wyprowadź gospodarstwo na prostą z PROW - nawet 60 tys. zł premii

logoARiMR.jpg

Bezzwrotna premia dla małych gospodarstw rolnych - wnioski do ARiMR można składać do 14.07.2022 r.

Masz co najmniej hektarowe gospodarstwo rolne? Czerpiesz z niego co najmniej czwartą część dochodów i nie korzystałeś wcześniej ze wsparcia PROW na podobny cel? Możesz nawet pracować na etacie, czy też podlegać ubezpieczeniu w ZUS, ważne, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała kwoty 13 tys. euro. Oddziały regionalne ARiMR do 14 lipca 2022 r. zbierają wnioski.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie wraz z wnioskiem biznesplanu, w efekcie realizacji którego poprawisz dochodowość gospodarstwa. Środki należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. 80 proc. kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. Kluczowym aspektem jest wyliczenie wielkości gospodarstwa, czego można dokonać korzystając z kalkulatora dostępnego on-line .

Podsumowując:

1. Poddziałanie adresowane jest do małych gospodarstw, więc początkowa wartość wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie może przekraczać kwoty 13 tys. euro,

2. Inwestycje w gospodarstwie (czyli zrealizowanie zakładanego biznesplanu) mają doprowadzić do takiej sytuacji, że wartość ta osiągnie poziom co najmniej 10 tys. euro, a jednocześnie będzie o co najmniej 20% wyższa od wartości wyjściowej (czyli tej z pkt 1).

Przykład 1: początkowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi 13100 euro - niestety, nie kwalifikujesz się.

Przykład 2: początkowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi 8000 euro. Kwalifikujesz się (koniecznie szykuj wniosek!). Twój biznesplan musi zakładać wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 25% (czyli o 2000 euro, tj. z 8000 euro "wskakujemy" na 10000 euro). Poprawa o minimalnie wymagane 20% nie załatwia sprawy, bo obydwa warunki należy spełnić łącznie (20% z 8000 euro to tylko 1600 euro. 8000 euro+1600 euro = 9600 euro - czyli o 400 euro za mało, aby spełnić jeden z warunków).

Przykład 3: początkowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi 8220 euro. To wciąż mniej, niż 13000 euro, więc jak najbardziej kwalifikujesz się. Musisz podnieść wskaźnik o min. 20%, czyli o nieco ponad 1800 euro. 8,2 tys. euro+ 1,8 tys. euro = 10 tys. euro. To wystarczy - biznesplan spełnia obydwa warunki.

Poprawienie wskaźnika wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest możliwa dzięki zmianie struktury upraw i/ lub hodowli (nie jest związane z zakładanym dochodem w "gotówce"). Mimo to, uzyskane wsparcie może być impulsem w rozwijaniu działalności opartej o szeroko rozumiany produkt lokalny z gospodarstwa (możliwość uzyskania dodatkowych punktów). Dowiedz się więcej klikając tutaj.

 

 

 

Powrót na początek strony