Jak wprowadzać żywność do obrotu - bezpłatne szkolenia

Zdjęcie poglądowe - mężczyzna uczestniczy w szkoleniu

Zastanawiasz się jak rozpocząć drobne przetwórstwo? A może chcesz rozwinąć swą działalność i dowiedzieć się więcej o formalnościach? Mamy ciekawą ofertę: bezpłatne szkolenia z zakresu krótkich łańcuchów dystrybucji.

Firma KDK Info, działając w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, organizuje bezpłatne, dwudniowe szkolenia. Obywać się będą w następujące po sobie dni robocze. W programie treści z zakresu sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego, organizacji i tworzenia lokalnych systemów żywnościowych, reklamy w portalach społecznościowych, np. Facebook, YouTube, Google+ itd. oraz zakładania sklepu internetowego, wymogów znakowania produktu, różnych przykładów zorganizowanych form sprzedaży i przepisów, które odnoszą się do sprzedaży w sklepie internetowym.

Potrzebna klasa uczestników

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest:

- zebranie 30 osób,
- zapewnienie sali ze sprzętem multimedialnym,
- obsługa zaplecza (rekrutacja, listy obecności itp.).

Organizator rozesłał ofertę do gmin, natomiast nie zawsze będzie możliwość zebrania w jednej miejscowości 30 uczestników. Dlatego też Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego ma ofertę do pojedynczych producentów, jak też gmin i innych organizacji zainteresowanych inicjatywą. Oferujemy udostępnienie zaplecza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Tak więc czekamy na pojedyncze zgłoszenia, jak też grupowe (np. od koordynatorów gminnych). Wymieniając się informacjami o potrzebach szkoleniowych będzie nam łatwiej zmontować grupę, a nawet kilka.

Kto może być uczestnikiem?

Projekt adresowany jest do:

- rolników,
- domowników rolników, którzy ukończyli 16 rok życia,
- małżonków rolników,
- osób zatrudnionych w rolnictwie,
- właścicieli lasów,
- wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Co otrzymujemy w ramach projektu?

Organizator szkolenia zapewnia wykładowców, materiały szkoleniowe tj.: notes formatu A4, długopis, teczkę oraz pamięć USB wraz z zapisanym na niej materiałem szkoleniowym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz mają zapewnione przerwy kawowe i obiad. Koszty dojazdu oraz ewentualne noclegi uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Przykładowy program:

Dzień 1

  9:00-10:30 - Charakterystyka form sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach krótkich łańcuchów dostaw
10:30-10:45 - Przerwa kawowa
10:45-11:30 - Formy prawne współpracy w ramach łańcucha żywnościowego. Organizacja i tworzenie lokalnych systemów żywnościowych
11:30-11:45 - Przerwa kawowa
11:45-12:30 - Formy tworzenia sieci odbiorców
12:30-13:00 - Przerwa obiadowa
13:00-13:45 - Marketing produktów żywnościowych z uwzględnieniem dobrych przykładów - jak zaistnieć i utrzymać się na rynku

Dzień 2

  9:00-10:30 - Sprzedaż żywności przez Internet
10:30-10:45 - Przerwa kawowa
10:45-11:30 - Wymagania higieniczno-sanitarne przy organizacji sprzedaży
11:30-11:45 - Przerwa kawowa
11:45-12:30 - Znakowanie produktów żywnościowych
12:30-13:00 – Przerwa obiadowa
13:00-13:45 - Skracanie łańcucha dostaw w praktyce

Kiedy odbędzie się szkolenie?

Organizator przewiduje możliwość organizowania wielu szkoleń na terenie Polski - do wyczerpania limitu przewidzianego w projekcie, który będzie realizowany do 2025 r. W zależności od odzewu, mamy możliwość zorganizowania nawet kilku edycji. Planujemy, że pierwsze spotkanie mogłoby odbyć się jeszcze w 2023 roku (w okolicach połowy grudnia). Dokładne informacje będą dodawane w tym artykule w ramach aktualizacji, ponadto szczegóły przekażemy osobom, które zadeklarują udział w szkoleniu.  

Zapisy

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 10 listopada 2023 r., które należy kierować na adres rolnictwo@podlaskie.eu. W przypadku pytań prosimy o kontakt - również telefoniczny: 85 66 54 215, 85 66 54 826. Należy podać preferowaną miejscowość oraz liczbę uczestników (na tym etapie nie potrzebujemy imion i nazwisk i prosimy o ich niewysyłanie).

 

 

 

Powrót na początek strony