Wymogi w agroturystyce

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Gospodarstwo agroturystyczne jest doskonałym miejscem, w którym powinniśmy mieć możliwość skosztować produktów lokalnych - zwłaszcza dań. Specyfika tej działalności uwzględnia jednak tylko serwowanie żywności nocującym gościom. Obowiązują też pewne wymogi higieniczne. Dowiedz się więcej.

#agroturystyka: rolnik, który ma czynne gospodarstwo rolne i spełnia inne określone prawem wymogi (np. ma pokoje we własnym siedlisku w ilości nie większej niż pięć), może również bez #działalności gospodarczej [link do odpowiedniej zakładki] żywić swych (wypoczywających) gości w ramach usługi agroturystycznej. Mamy przekonanie, że produkt lokalny powinien stanowić jedną z najważniejszych (jeśli nie najważniejszą w ogóle!) atrakcji. Mówimy tu o posiłkach, które niejako wliczone są w cenę pobytu. Nie wyobrażamy sobie, że podstawowe surowce wykorzystane do serwowania posiłków w szanującym się obiekcie agroturystycznym w zdecydowanej większości mogłyby pochodzić z jednej z sieci dyskontów!

#Agroturystykę należy zgłosić w urzędzie gminy, która włącza ją do prowadzonej przez siebie ewidencji. Działalność tą należy również zgłosić do organu urzędowej kontroli żywności celem rejestracji (czyli do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności). Ponadto dodatkowej rejestracji w Sanepidzie wymaga zarejestrowania działalności związanej z żywieniem (jeśli jest prowadzone).

Rolnik, który wykorzystuje własną kuchnię zobowiązany jest do stosowania podstawowych wymogów higienicznych. Organy urzędowej kontroli żywności, w ramach sprawowanego nadzoru, mogą przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad higieny oraz pobierać próbki żywności do badań laboratoryjnych.

Dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ [link otwiera w nowym oknie tekst w formacie pdf]

Zachęcamy też do obejrzenia filmu instruktażowego o sposobach zaaranżowania produkcji posiłków w ramach agroturystyki.

Powrót na początek strony