Elastyczność przepisów prawa żywnościowego

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

W przypadku małych zakładów przetwórczych kluczową sprawą jest interpretowanie przepisów w sposób elastyczny i adekwatny do skali produkcji. Polecamy Państwa uwadze poświęcony temu zagadnieniu raport rządowych ekspertów.

Zespół roboczy ds. produktów tradycyjnych i regionalnych działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracował raport, w którym zwrócono uwagę na elastyczność powszechnie obowiązujących przepisów, jak też potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, producentami i samorządem. Rządowi eksperci zwracają również uwagę na potrzebę propagowania dobrych praktyk. Co prawda Raport powstał już kilka lat temu i w międzyczasie w polskim porządku prawnym pojawił się #Rolniczy Handel Detaliczny [link do odpowiedniej zakładki] oraz #działalność nierejestrowana [link do odpowiedniej zakładki], które jeszcze bardziej dostosowują przepisy do potrzeb drobnych producentów, ale i tak warto zapoznać się z tym dokumentem lub chociaż z jego podsumowaniem. Producenci powinni pamiętać, że realną opcją jest funkcjonowanie w oparciu o formułę #zatwierdzenia zakładu [link do odpowiedniej zakładki], która nie ogranicza zasięgu sprzedaży oraz nie wpływa na możliwości zbywania produktu u określonych grup odbiorców:

Wnioski i rekomendacje

Z  przeprowadzonych  analiz  wynika,  iż  potrzebna  jest  dalsza  praca  nad  wzmocnieniem dialogu  pomiędzy  instytucjami  administracji  odpowiedzialnymi  za  wsparcie  rozwoju producentów  żywności  tradycyjnej  a  samymi  producentami.  Ważne  wydaje  się  również wsparcie  dialogu  pomiędzy  organizacjami  reprezentującymi  producentów  żywności tradycyjnej  a  instytucjami  kontrolnymi,  tak  by  obowiązujące  przepisy  mogły zostać wykorzystane do promocji produkcji a nie były postrzegane jako jej hamulec.

Dialog powinien w pierwszej fazie skupić się na wykorzystaniu możliwości oferowanych przez obowiązujące przepisy, przede wszystkim w zakresie  zatwierdzania  zakładów produkcyjnych  z  derogacjami  wynikającymi ze specyfiki produkcji na podstawie tradycyjnych  receptur.  Ważne  jest  by  instytucje  kontrolne  skutecznie  rozpowszechniały wiedzę  o  tych  przepisach  wśród  przedstawicieli  terenowych.  Wykorzystana powinna  być także możliwość promocji dobrych praktyk oraz budowania zaufania pomiędzy producentami a instytucjami kontrolnymi poprzez przygotowanie wytycznych ułatwiających dostosowanie zakładów produkcji do wymogów i oczekiwań kontrolerów.

W  aktywny  sposób  powinny  być  również  promowane  środki służące wsparciu rozwoju produkcji, jej certyfikacji i zatwierdzania. Wynikiem dalszej wspólnej dyskusji producentów oraz administracji powinna być również refleksja nad możliwością dostosowania kolejnych programów operacyjnych do specyficznych potrzeb promocji produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu [pobierz plik pdf 380 KB]

Powrót na początek strony