Dostawy bezpośrednie (produkcja pochodzenia roślinnego)

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Nie każdy rolnik pamięta, że detaliczna sprzedaż produktów roślinnych z własnego gospodarstwa związana jest z koniecznością rejestracji we właściwym miejscowo powiatowym Sanepidzie. Dowiedz się więcej.

#Dostawy bezpośrednie (produkty pochodzenia roślinnego): ta formuła higieniczna jest „roślinnym” odpowiednikiem #sprzedaży bezpośredniej [link do odpowiedniej zakładki] i dotyczy produktów nieprzetworzonych – takich jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących #działów specjalnych produkcji rolnej [link do odpowiedniej zakładki] oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Jest to uproszczona formuła higieniczna wprowadzania żywności do obrotu, niemniej jednak wiąże się z ograniczeniami ilościowymi i terytorialnymi. Zgodnie z założeniami #dostawy bezpośrednie dotyczą małych ilości, czyli tylko takich, które jesteśmy w stanie samodzielnie pozyskać w naszym gospodarstwie (przepisy nie ustanawiają jednak konkretnych limitów w kilogramach). Odnośnie ograniczeń obszaru sprzedaży, można ją prowadzić wyłącznie na terenie województwa macierzystego oraz na terenie województw przyległych.

Wszelkie sprawy związane z rejestracją #dostaw bezpośrednich prowadzimy w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej deklarując spełnianie określonych wymogów higienicznych. Organy urzędowej kontroli żywności, w ramach sprawowanego nadzoru, mogą przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad higieny oraz pobierać próbki żywności do badań laboratoryjnych.

Po szczegóły odsyłamy bezpośrednio do treści rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dostaw bezpośrednich [link do serwisu zewnętrznego - otwiera się w nowym oknie].

Uwaga: zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby - uprawne (pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli), w postaci kiszonej lub suszonej. Nie oznacza to jednak automatycznie, że odnośnie produktów w formie suszonej/ kiszonej, stosuje się te same wymogi higieny, co w przypadku ich świeżych odpowiedników. Nadrzędnym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 1 z późn. zm.). W uproszczeniu można stwierdzić, że przepis ten reguluje warunki prowadzenia warunki odnośnie:
1) produkcji podstawowej - w załączniku I do rozp. 852/2004 - a więcej na ten temat przeczytasz tutaj [kliknij],
2) produkcji innej, niż podstawowa (tu zaliczają się m. in. kiszonki, produkty suszone i inne produkty) - wytyczne zawarto w załączniku II do tegoż rozporządzenia, więcej na ten temat przeczytasz tutaj [kliknij, jeśli wykorzystasz owoce/warzywa z własnych upraw] lub tutaj w [pozostałych przypadkach].

Limity ilościowe i dokumentowanie sprzedaży

Osoby prowadzące #dostawy bezpośrednie powinny pamiętać, że dotyczą one wyłącznie produktów roślinnych z własnego gospodarstwa. Mimo to nie ma obowiązku prowadzenia rejestru sprzedaży (w odróżnieniu od #RHD). Jeśli jednak zdecydujemy się na jakąś metodę zestawienia wielkości plonów w odniesieniu do wielkości sprzedaży (aby w przypadku ewentualnej kontroli łatwo wykazać, że sprzedawane są wyłącznie własne produkty roślinne, a ich ilość nie przekracza wielkości plonów i zbiorów ze stanu naturalnego), to warto wiedzieć, że nie ma obowiązku uwzględniania danych finansowych (tylko ilości).

Więcej o dokumentowaniu sprzedaży i wzory faktur znajdziesz tutaj [link do odpowiedniej zakładki]

Niezależnie od powyższego, producenci, którzy dostarczają produkty do handlu detalicznego (np. do sklepów, restauracji) muszą mieć możliwość zidentyfikowania określonej partii produktu, co niesie ze sobą określone wymogi dokumentacyjne przeczytaj o wymogach identyfikowalności produktu [link do odpowiedniej zakładki].

Podatek dochodowy i VAT

Generalnie sprzedaż własnych produktów rolnych (poza #działami specjalnymi produkcji rolnej [link do odpowiedniej zakładki]) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też VAT. Przysługuje też zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fisklanej bez względu na wartość przychodu. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi zakładkami na naszej stronie (Regulacje dla producentów).

Informacje o VAT [link do odpowiedniej zakładki]

informacje o kasie fiskalnej [link do odpowiedniej zakładki]

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi filmami instruktażowymi

Warto podkreślić, że zwłaszcza rolnicza kiszarnia jest doskonałym pomysłem na rozwijanie produktu lokalnego opartego wyłącznie o własny surowiec. Jak ma wyglądać miejsce produkcji? To oczywiście zależy od samego producenta, który odpowiada za jakość i bezpieczeństwo produktu. Do okazjonalnej produkcji na mniejszą skalę zapewne da się wykorzystać domową kuchnię (patrz przykładowe rozwiązania w #agroturystyce [link do odpowiedniej zakładki]). Działalność na większą skalę wymaga stworzenia sobie bardziej profesjonalnych warunków (na bazie specjalnie w tym celu przeznaczonych pomieszczeń).

Również suszarnia rolnicza może stwarzać interesujące warunki do rozwoju działalności związanej z przedłużeniem przydatności do spożycia produktów rolnych z własnego gospodarstwa. Należy jednak pamiętać, że niedopuszczalne jest znaczne zmienianie struktury produktu – rozporządzenie dotyczy produktów suszonych „całościowo” (np. suszone zioła, porzeczki, maliny, aronia, pomidorki, jagody czy też grzyby). Jednym z produktów zarejestrowanych na #Liście Produktów Tradycyjnych [link do odpowiedniej zakładki] są np. suszone grzyby nadbużańskie. Widzimy tu potencjał do rozwoju produktu lokalnego.

Kiszenie warzyw


Suszarnia rolnicza

 

Powrót na początek strony