Regulacje dla producentów

Nie jest tajemnicą, że wprowadzanie do obrotu żywności obwarowane jest szeregiem przepisów. Bardzo istotną dla producenta jest zwłaszcza sfera styku działalności rolniczej i działalności gospodarczej. Wytwarzanie żywności ma pewne konsekwencje, które należy z dużą rozwagą przeanalizować przed rozpoczęciem działalności (zwłaszcza przetworzonej – czyli nie mieszczącej się w definicji działalności rolniczej). Obszar produkcji rolniczej powiązanej z przetwórstwem niejednokrotnie jest nieoczywisty i może budzić wiele kontrowersji, niewiele jest też orzecznictwa. Generalnie przepisy związane z żywnością oraz jej opodatkowaniem w dużej mierze są społeczeństwu nieznane lub ignorowane. Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego fakt, że komuś dłuższy czas udaje się w tej materii „lawirować” nie oznacza, że przy okazji np. donosu nie podjęte zostaną czynności, które mogą nieść ze sobą daleko idące i dotkliwe konsekwencje karno-skarbowe, wyłączenia z KRUS itp.

Dlatego też dla Państwa wygody postanowiliśmy zebrać różnorodne informacje i przepisy prawa wraz z ich interpretacją, które mogą być użyteczne dla rolnika i producenta. Zostały one zebrane w poniższych zakładkach tematycznych (uwaga: zwróć uwagę na rozwijane podsekcje w menu bocznym).

 

Zrzut ekranu obrazujący sposób rozwijania menu bocznego

Powrót na początek strony