Działy specjalne produkcji rolnej

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Działy specjalne produkcji rolnej nie mogą być opodatkowane w ramach podatku rolnego i nie dotyczy ich zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dowiedz się więcej.

Działy specjalne produkcji rolnej (w skrócie dalej DSPR) są jednym ze źródeł przychodów, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlegają one zwolnieniu z tego podatku, dlatego też prowadzenie DSPR może być związane z koniecznością założenia #działalności gospodarczej [link do odpowiedniej zakładki]. To, czy mamy do czynienia ze zwykłą produkcją rolną, czy też z jej działem specjalnym, wynika z przepisów. W odpowiedniej tabeli znajdziemy wskazania niektórych upraw i rodzaju hodowli. Wybraliśmy dane istotne pod kątem produktu lokalnego:

Wybrane DSPR

- uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2 powierzchni) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2 powierzchni),
- uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej),
- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk),
- wylęgarnie drobiu (bez względu na liczbę),
- pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich.

Kliknij, aby zapoznać sie z kompletną tabelą rodzajów i rozmiarów DSPR [odnośnik do zewnętrznej strony]

Polecamy również bardziej szczegółowy artykuł w tym temacie [odnośnik do zewnętrznej strony].

Powrót na początek strony