Raport zespołu ds. produktów tradycyjnych i regionalnych

Ilustracja do artykułu 200_380_whiteKol.JPG

Dlaczego poradniki branżowe są tak ważne? Zachęcamy do zapoznania się z wynikiem pracy ekspertów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W obiegowej opinii często podnoszoną kwestią związaną z wprowadzaniem żywności do obrotu jest potrzeba ułatwień weterynaryjnych (tj. specjalnych przepisów), w oparciu o które lokalni producenci mogliby „w końcu” legalnie produkować m.in. ser, co swojego czasu oparło się również o pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. ograniczenia biurokracji. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że barierą w rozwoju przetwórstwa wcale nie są przepisy, lecz raczej sposób ich interpretowania. Funkcjonujące w Polsce regulacje związane z produkowaniem żywności na małą skalę wcale nie są bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących w innych krajach europejskich. Zdaniem ekspertów istnieje natomiast potrzeba opracowywania i upowszechniania krajowych wytycznych dobrych praktyk. Takie podręczniki opracowywane przez przedstawicieli branży, uzgodnione z organizacjami reprezentującymi konsumentów i podlegające zatwierdzeniu przez Główny Inspektorat Weterynarii byłyby wskazówką zarówno dla producentów, jak i służb weterynaryjnych.

Zapoznaj się z treścią dokumentu [kliknij, aby pobrać plik pdf 380 KB]

Powyższe ustalenia były jedną z inspiracji powstania poradnika serowarskiego.

Powrót na początek strony