Wymogi dot. przetworów mlecznych z rozp. 853/2004

Ilustracja do artykułu okladka_poradnik_serowarski.JPG

Ze względu na wygodę serowarów, wyodrębniliśmy odpowiedni wycinek rozporządzenia, mającego zastosowanie do produktów mlecznych.

Jednym z podstawowych aktów prawnych związanych z produkcją sera jest Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 [link otwiera plik pdf na stronach Komisji Europejskiej] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. W Poradniku powołujemy się na jego Sekcję IX, rozdz. I i II. Dla Państwa wygody wyodrębniliśmy odpowiedni wycinek tej regulacji (w Poradniku znajduje się wykaz aktów prawnych mających zastosowanie w przypadku produkcji serowarskiej).

Sekcja IX: Surowe mleko, siara, przetwory mleczne i produkty na bazie siary [plik doc 68 KB]

Powrót na początek strony