Jak uzyskać poradnik?

Ilustracja do artykułu okladka_poradnik_serowarski.JPG

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dysponuje poradnikiem z przeznaczeniem do nieodpłatnej dystrybucji. Dowiedz się jak uzyskać nieodpłatnie egzemplarz poradnika.

Nakład do dystrybucji: 400 egz. (stan na listopad 2020 r.)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dysponuje poradnikiem z przeznaczeniem do nieodpłatnej dystrybucji. Procedura uzyskania wygląda nastepująco:

1) prosimy wysłać pismo [pobierz formularz - plik .doc 25,5 KB] z określeniem wnioskowanej ilości egzemplarzy. W piśmie prosimy też krótko określić przeznaczenie/ uzasadnić cel pozyskania poradnika oraz wskazać e-mail i numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za kwestie organizacyjne. Pismo proszę kierować na adres urzędu.

2) w przeciągu kilku dni otrzymacie Państwo informację zwrotną lub nawiążemy kontakt celem uzgodnienia szczegółów.

3) informujemy, że warunkiem otrzymania publikacji jest zapewnienie we własnym zakresie transportu. Można to załatwić poprzez osobistą wizytę w siedzibie departamentu w uzgodnionym terminie lub zamawiając we własnym zakresie i na własny koszt kuriera.

Nie określamy z góry maksymalnych nakładów możliwych do pozyskania (w ramach stanu, który będziemy okresowo aktualizować), niemniej jednak większe ilości będą wymagały bardziej szczegółowego uzasadnienia. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania nakładu poradnika w ilości mniejszej niż wnioskowana.

Informujemy również, że przeprowadziliśmy kolportaż na terenie kraju, więc poradnika można szukać również m. in w:

- w urzędach marszałkowskich,
- wojewódzkich inspektoratach weterynarii,
- powiatowych inspektoratach weterynarii (tylko z terenu województwa podlaskiego),
- wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego,
- powiatowych zespołach doradztwa rolniczego ODR (tylko z terenu województwa podlaskiego),
- izbach rolniczych (tylko z terenu województwa podlaskiego),
- szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- bibliotekach (zgodnie z procedurą nadawania ISBN - np. Biblioteka Narodowa, Książnica Podlaska).

Przypominamy również, że poradnik udostępniamy nieodpłatnie w formie eBook [kliknij tutaj - link wewnętrzny]

Powrót na początek strony