Autorzy i redakcja

Ilustracja do artykułu okladka_poradnik_serowarski.JPG

Dowiedz się więcej o zespole autorskim i redakcyjnym.

Autorami Poradnika Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej są:

Dr inż. Halina Turlejska – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa i jakości żywności, higieną i racjonalizacją żywienia oraz wdrażaniem systemów zapewnienia jakości w produkcji i przetwórstwie żywności. Ekspert, audytor i edukator w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (GHP/GMP i HACCP, ISO 22000 oraz ISO 9001). Autorka 25 przewodników i poradników z zakresu higieny i systemów bezpieczeństwa żywności, kilkunastu monografii i ponad 100 publikacji dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Dr inż. Andrzej Fetliński – dyrektor firmy badawczo-wdrożeniowej Food Concept, operującej w sektorze przetwórstwa żywności i biotechnologii przemysłowej. Kierował międzynarodowymi firmami biotechnologicznymi oraz prowadził wiele międzynarodowych projektów, których celem było wdrażania nowych technologii wytwarzania żywności w Polsce i UE. Wykładowca akademicki na uniwersytetach krajowych i zagranicznych z zakresu; zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwach spożywczych i biotechnologicznych oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Autor wielu patentów i ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek redakcji branżowego czasopisma "Przemysł Spożywczy".

Dokument nie mógłby powstać bez zaangażowania i wsparcia wielu osób - przedstawicieli producentów, przedstawicieli świata nauki oraz pracowników administracji państwowej, w tym zwłaszcza:

- Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego,
- Stowarzyszenia producentów sera podpuszczkowego z Wiżajn i Rutki Tartak „Macierzanka”,
- Stowarzyszenie „Narwiańskie przysmaki”,
- inspektorów weterynarii wszystkich szczebli, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zespołu ekspertów działających przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Kancelarii Prezydenta RP.

Konsultacje i wsparcie merytoryczne:

-    prof. dr hab. Zbigniew Józef Dolatowski oraz dr. hab. inż. Dariusz Mirosław Stasiak wraz z zespołem Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
-    dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska - Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Redakcja: Marcin Muszyc - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Powrót na początek strony