Ekozakupy

Ilustracja do artykułu eko.png

Jak rozpoznać produkty ekologiczne i uwzględnić je w specyfikacjach przetargowych? Dowiedz się z poradnika przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych.

Polecamy „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”. Został on przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego w ramach realizowanych zamówień publicznych.

Materiał przeznaczony jest zarówno dla przedstawicieli administracji rządowej jak i samorządowej. Przewodnik ma również na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym, odnośnie sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych i szczegółowych rozwiązań w zakresie znakowania, zasad wykorzystania nazwy „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”, a także sposobów i możliwości weryfikacji certyfikatów dla tych produktów.

Wykorzystanie żywności ekologicznej w ramach zamówień publicznych jest jedną z metod realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze społecznym, klimatycznym oraz rolniczym. Produkcja ekologiczna jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej.

Powrót na początek strony