Dlaczego produkt lokalny jest ważny

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Każda rzodkiewka i każdy pomidor, który przywozimy do swojego domu z zewnątrz tak naprawdę oznacza, że wysyłamy w świat równowartość tych produktów w złotówkach.

Każda rzodkiewka i każdy pomidor, który przywozimy do swojego domu z zewnątrz tak naprawdę oznacza, że wysyłamy w świat równowartość tych produktów w złotówkach. Należy pamiętać, że pieniądze te mogłyby zasilić lokalną gospodarkę, dając dochód miejscowym producentom. Ponadto wożenie żywności generuje emisję spalin, a czas poświęcany na transport i redystrybucję wymusza zastosowanie bardziej zaawansowanych metod konserwacji. Oczywiście ponoszone przy okazji koszty pośrednictwa wywierają presję na rolnikach do zwiększania skali produkcji, aby niewielki dochód jednostkowy zrekompensować ilością. Większa produkcja z kolei wymaga zastosowania bardziej intensywnych chemicznie zabiegów agrotechnicznych, co jest sprzeczne ze zdobywającą sobie coraz większą popularność tendencją konsumencką do poszukiwań żywności wytworzonej metodami naturalnymi.

Wyrazem tego trendu jest rozwijająca się od szeregu lat idea tzw. „krótkich łańcuchów dystrybucji”, czy też „kilometra 0”, która stawia na jak największe skrócenie dystansu pomiędzy producentem i konsumentem. Szczególną wartością jest nawiązywanie bezpośrednich, często przyjacielskich relacji. Producent uzyskuje w niej stabilność zbytu, uniezależniając się od aktualnej koniunktury globalnej, natomiast konsument ma dostęp do produktów o wysokiej jakości. Wspólnym zyskiem jest bardziej sprawiedliwy sposób dystrybucji środków, które udaje się zaoszczędzić na pominięciu zaawansowanej sieci pośredników. Produkty lokalne mają lepszą relację jakości do ceny, a ta na poziomie jednostkowym bywa o wiele korzystniejsza dla producenta.

Wspólnym interesem społecznym jest więc aby produkty lokalne w jak najszerszym stopniu zagościły na naszych stołach. Zależy od tego nie tylko nasze zdrowie, lecz również dobrobyt na wsi. Zasobna wieś z kolei daje solidne fundamenty do rozwoju całego regionu. Wprowadzanie żywności do obrotu wiąże się jednak z obowiązkami po stronie producenta. Możliwość udzielania wsparcia w tym zakresie była motywacją do powołania przez Samorząd Województwa Podlaskiego inicjatywy Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Naszym celem jest informowanie o aktualnych uwarunkowaniach prawnych w sposób kompleksowy oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Osiągnięcie sukcesu nie będzie jednak możliwe bez wspólnego zaangażowania różnorodnych podmiotów – zwłaszcza przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej oraz sieci doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych oraz samych producentów. Pierwszym krokiem do działania powinno być poznanie uwarunkowań prawnych, które trudno znaleźć w jednym miejscu i mogą przytłaczać producentów, którym należy udzielić wszelkiego możliwego wsparcia, jak też zadbać, aby produkty rolne pojawiały się w lokalnych stołówkach i koszykach zakupowych.

Powrót na początek strony