Procedura zarejestrowania produktu [formularze]

Ilustracja do artykułu Napis lista produktow tradycyjnych i kompozycja produktow.JPG

Kto może złożyć wniosek? Jakie są wymagane dokumenty? Kogo można dopytać o szczegóły? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule. Publikujemy tu również formularze.

Wnioski o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych składane są do właściwego miejscowo marszałka województwa. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do ministra właściwego do spraw rynków rolnych (po zaczerpnięciu opinii w izbie gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne).

Kto może złożyć wniosek o rejestrację?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Sprawność postępowania w dużej mierze zależy od jakości zgromadzonych dokumentów i sposobu przygotowania specyfikacji, dlatego przed złożeniem wniosku zalecamy skontaktować się.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych. 

Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające min. 25 letnią historię produktu (zdjęcia, kopie starych zapisów, przepisy z książek i opracowań, wyniki prowadzonych badań terenowych o charakterze kulturoznawczym, etnograficznym itp.),
- cyfrowe zdjęcia zgłaszanego produktu w wysokiej jakości w wersji (min. 300 DPI),
- streszczenie historii produktu (nie więcej niż 3000 znaków razem ze spacjami). Do konstruowania tego załącznika można wykorzystać informacje z opisu tradycji zawartego we wniosku zasadniczym, lecz należy zweryfikować liczbę znaków,
- oświadczenie o udzieleniu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi praw do korzystania z autorskich praw majątkowych związanych ze zdjęciem produktu.

Opłaty

Zarejestrowanie produktu jest bezpłatne, złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi odpłatnościami.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez Marszałka Województwa decyzji o odmowie przekazania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa w terminie 14 dni.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o zarejestrowanie na liście produktów tradycyjnych można wysłać lub złożyć osobiście (zanim złożysz wniosek skontaktuj się z nami!):

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Bezpośrednie informacje udzielane są w siedzibie Departamentu:

telefonicznie: 85-66-54-826
mailowo: produkty@wrotapodlasia.pl

Poradnik

Zachęcamy się do zapoznania się z poradnikiem (pobierz plik pdf 200KB) oraz prezentacją (pobierz plik pdf 3,08MB), które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdziecie tam Państwo wiele wskazówek, w tym wytyczne związane z wypełnianiem wniosku, najczęściej popełniane błędy i inne użyteczne informacje.

Załączniki są do pobrania na dole strony.

Powrót na początek strony