Pytania i odpowiedzi [FAQ]

Ilustracja do artykułu Napis lista produktow tradycyjnych i kompozycja produktow.JPG

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania i przypadki związane z rejestrowaniem na Liście Produktów Tradycyjnych, które wyjaśniamy w formie pytań i odpowiedzi

Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [kliknij, aby pobrać plik .pdf 3,08MB]

Dodatkowo polecamy zapoznanie się z naszym opracowaniem:

Najczęstsze pytania i odpowiedzi, czyli FAQ

1. W mojej rodzinie [Iksińskich] istnieje fantastyczny [sernik], którego receptura była wykorzystywana już przez naszych dziadków, a obecnie produkt ten uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Nasza rodzina ma cukiernię i chcemy zarejestrować go na LPT jako [Sernik Iksińskich]. Czy taki produkt podlega rejestracji?

Nie. W myśl art. 47 ust. 1 Ustawy o Rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń [...] Dz. U z 2017, poz. 1168, na listę produktów tradycyjnych [...] mogą być wpisane [...] produkty [...] - po pierwsze - stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz (po drugie) będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Dlatego też nazwa podlegająca rejestracji, oprócz wymogu nawiązywania do produktu z 25-letnią tradycją, musi również spełniać obydwie wskazane przesłanki. Poza bardzo specyficznymi i wyjątkowymi sytuacjami, tradycje rodzinne nie tworzą jeszcze tożsamości lokalnej. W podobnej sytuacji warto rozważyć w zamian zastosowanie nawiązania do określonego obszaru, miejscowości, krainy geograficznej. Poza tym należy pamiętać, że przytoczone zapisy istnieją wlaśnie po to, by uniknać zglaszania na LPT znakow towarowych/ marek produktow.

2. Mam do zarejestrowania fantastyczny produkt, ale nie wiem skąd wziąć dokumenty potwierdzające jego tradycję. Zdjęcia się nie zachowały, nikomu nie przyszło do głowy zapisać receptury, gdyż była uznawana za pospolitą. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Na LPT mogą być zarejestrowane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji - za którą uważa się okres co najmniej 25 lat. Dokumentów oczywiście można szukać po domach, niemniej jednak w pierwszej kolejności należy sprawdzić stare książki kulinarne, poradniki a nawet sięgnąć do literatury pięknej. Warto też przypomnieć sobie, czy o produktach nie pisano w gazetach? Dokumentem potwierdzającym określoną tradycję mogą być również zeznania świadków (np. najstarszych mieszkańców wsi) - najlepiej zwieńczone opinią etnografa. Przy okazji takiej kwerendy można natknąć się na coś ciekawego, a same muzea również dysponują swoimi materiałami i fachową kadrą. Z doświadczenia wiemy, że można liczyć na życzliwą współpracę z ich strony. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, niemniej spisane na kolanie dwa, czy trzy oświadczenia raczej nie załatwią sprawy.

3. Czy producenci produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych muszą poddawać się dobrowolnej kontroli potwierdzającej zgodność produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania?

Lista produktów tradycyjnych ma na celu wyłącznie identyfikację tradycyjnych produktów, a nie producentów wytwarzających tradycyjną żywność. Producenci nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, która miałaby na celu potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

4. Mamy ciekawy produkt, ale nasze koło/zrzeszenie jest nieformalne i nigdzie nie zarejestrowane. Co mamy zrobić w takiej sytuacji?

Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić m. in. osoby fizyczne wytwarzające dany produkt [...]. Z punktu widzenia procedury może to być więcej niż jedna osoba (w pole 1 i 2 formularza wniosku można podać dane kilku osób), natomiast należy wskazać jedną osobę do korespondencji. Zachęcamy do zapoznania się z opisem procedury (link do odpowiedniej zakładki), aby sprawdzić kto jeszcze jest uprawniony do złożenia wniosku.

5. Czy z wpisem produktu na LPT wiąże się jakaś opłata?

Nie. Z wpisem na Listę Produktów Tradycyjnych nie jest związana żadna opłata. Nie mniej jednak jeśli Minister Rolnictwa stwierdzi, że produkt nie spełnia wymagań art. 47 ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168), i jest zmuszony wydać decyzję administracyjną o odmowie wpisu, wtedy wnioskodawca zgodnie z przepisami pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

6. Czy muszę konsultować się z Urzędem Marszałkowskim przed złożeniem wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych?  

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych jest składany do właściwego miejscowo marszałka województwa. Marszałek województwa sprawdza wniosek o wpis na Listę pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz dokonuje oceny w zakresie spełnienia przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy wymagań, których dotyczy wniosek. Co do reguły, Wnioskodawca nie ma obowiązku kontaktować się z Urzędem Marszałkowskim przed złożeniem wniosku, jednak taki kontakt znacznie uławia dalszą współpracę. Pracownicy Urzędów Marszałkowskich mają doświadczenie w przygotowywaniu wniosków, mogą pokierować oraz pomóc, aby wniosek spełniał niezbędne wymagania.

7. Dlaczego nie ma informacji, gdzie mogę kupić produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych?   

Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane są produkty a nie producenci, w związku z tym ani Urząd Marszałkowski ani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada bazy producentów wytwarzających produkty wpisane na Listę. Z uwagi na fakt, że na Listę Produktów Tradycyjnych są wpisywane produkty, a nie producenci, inna osoba (firma, stowarzyszenie itp.) niż Wnioskodawca, jeśli wytwarza produkt zgodnie z opisem dołączonym do wniosku, może posługiwać się informacją o wpisie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno jest dotrzeć do wszystkich osób które wytwarzają produkty wpisane na LPT a tym samym, uzyskać informacje, gdzie takie produkty są sprzedawane. Nie mniej jednak produktów tradycyjnych można poszukiwać na lokalnych festynach, odpustach lub konkursach związanych z danym regionem.    

8. Czy dane osób fizycznych, które złożyły wniosek o wpis produkt na Listę Produktów Tradycyjnych są informacją publiczną?

Prawo do uzyskania informacji publicznej (w tym przypadku dostępu do danych osób fizycznych, które złożyły wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych), zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, istnieje zawsze, kiedy informacje te będą wykorzystywane w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Chcąc uzyskać dostęp do danych wnioskodawców, należy zawsze podać, w jaki sposób będzie to istotne dla interesu publicznego.  


9. Czy informacją publiczną jest receptura produktu (zawarta we wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych)?

Z uwagi na fakt, że na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane są produkty, a nie producenci, inne osoby niż Wnioskodawca mogą wytwarzać produkt na podstawie specyfikacji (receptury) dołączonej do wniosku, dlatego receptura produktu jest informacją publiczną i może być udostępniana innym zainteresowanym.

Powrót na początek strony