Samorząd przyjazny KGW 2024

kgw.jpg

Konkurs pod takim tytułem ogłosił Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich. Można do niego zgłosić samorząd bądź konkretnego samorządowca, który swoim działaniem wspiera lokalne gospodynie i gospodarzy zrzeszonych w KGW.

To pierwsza edycja plebiscytu o charakterze ogólnopolskim. Ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie samorządów lokalnych oraz ich przedstawicieli zaangażowanych w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i promocję postaw proobywatelskich.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie:

1. Samorząd przyjazny KGW – przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw, urzędy marszałkowskie itd.

2. Samorządowiec przyjazny KGW - kategoria indywidualna dla przedstawicieli samorządów lokalnych - wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, radnych itd.

Swojego kandydata można zgłosić za pośrednictwem specjalnego formularza [dostępnego na stronie na portalu www.kolagospodynwiejskich.org] do dnia 15 lutego 2024 r.
Kapituła Plebiscytowa do 29 lutego 2024 r. opublikuje listę zgłoszeń spełniających warunki plebiscytu na portalu www.kolagospodynwiejskich.org oraz w mediach społecznościowych. Wówczas rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 20 marca 2024 r.
Laureatów w kategoriach "Samorząd przyjazny KGW" i "Samorządowiec przyjazny KGW" poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się do 31 marca 2024 r.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą:
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- indywidualnie przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe.

Szczegóły na stronie: www.kolagospodynwiejskich.org

Powrót na początek strony