Miniprzetwórnia (multiprzetwórnia)

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Wśród obiektów służących wytwarzaniu produktu lokalnego warto rozważyć koncepcję rolniczej wielofunkcyjnych przetwórni. Taki zakład może stanowić zaplecze produkcyjne na potrzeby przetworów oraz cateringu.

Agro-bistro
Profesjonalna, rozwinięta produkcja żywności wymaga zapewnienia odpowiednich warunków strukturalnych i organizacyjnych. Dlatego też postanowiliśmy gruntownie przyjrzeć się zagadnieniu w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań pozwalających wytwarzać rozmaite produkty lokalne na zasadach gastronomii, czy też rzemieślniczego przetwórstwa. W efekcie powstała ekspertyza „Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla wielofunkcyjnego pomieszczenia do produkcji żywności lokalnej oraz wędzarni rolniczej z pomieszczeniem dystrybucyjnym - miniprzetwórnia”. Na podstawie tego opracowania powstał film oparty o odwzorowanie pomieszczeń w technice 3D.

Zakładamy, że tego typu obiekt będzie raczej prowadzony przez kilku rolników na zasadzie konsorcjum, spółdzielni, czy też przez stowarzyszenia wiejskie lub koło gospodyń wiejskich (chociaż forma własności rzecz jasna nie ma wpływu na warunki i wymogi sanitarne). Prosimy zwrócić uwagę, na modułowość naszej propozycji – centralne pomieszczenie kuchenne wraz z zespołem satelitarnie rozmieszczonych pomieszczeń pomocniczych. W naszym modelu przyjęliśmy możliwość wytwarzania dań, każdego prawie produktu mięsnego, przetworów owocowo-warzywnych, a nawet ciast i deserów. Przyglądając się propozycji należy pamiętać, że zmniejszenie asortymentu, automatycznie zmniejsza ilość potrzebnych pomieszczeń (jeśli np. nie używamy jaj, nie potrzebujemy pomieszczeń do ich naświetlania, jeśli nie obieramy warzyw, nie potrzebujemy obieralni itd.). Do wyspecjalizowanej i jednolitej asortymentowo produkcji w praktyce możemy ograniczyć się do zakładu o niewielkiej powierzchni z nielicznymi pomieszczeniami pomocniczymi.

 

Kwestie sanitarne
W przykładzie, niezależnie czy zajmujemy się żywieniem zbiorowym, czy małym przetwórstwem, w każdym przypadku mamy do czynienia z wymogami wynikającymi z załącznika II do rozp. (WE) 852/2004. Podmiot lub osoba prowadząca miniprzetwórnię prawdopodobnie będzie funkcjonować w ramach #zakładu zatwierdzonego/ #handlu detalicznego. W niektórych sytuacjach – zwłaszcza, gdy przetwórnia będzie funkcjonować w mniejszej skali – możliwe jest też zarejestrowanie #RHD, a nawet #MLO. Produkcja, czy też przygotowywanie posiłków może podlegać nadzorowi zarówno Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID), jak i Inspekcji Weterynaryjnej – w zależności od charakteru działalności. Z uwagi na rozliczne możliwości, bez doprecyzowania specyfiki działalności trudno jest określić właściwy organ nadzoru. Osoby zainteresowane powinny dokładnie zapoznać się z uwarunkowaniami poszczególnych formuł administracyjnych, które w szczegółach opisujemy w odpowiednich zakładkach.

Działalność gospodarcza
Prowadzenie przetwórstwa lub gastronomii co do zasady wymaga zarejestrowania #działalności gospodarczej. W skrajnych przypadkach, gdy miniprzetwórnia funkcjonuje przy sporym gospodarstwie rolnym, można sobie wyobrazić prowadzenie produkcji w formule #RHD bez rejestrowania #działalności gospodarczej (przy spełnieniu określonych wymogów). Więcej informacji zamieszczamy w odpowiednich zakładkach.

Opodatkowanie: podatek PIT
Jeśli obiekt będzie prowadzony przez osobę fizyczną w ramach #działalności gospodarczej, aktywność ta będzie podlegać pod podatek PIT. W nielicznych przypadkach, np. #RHD możliwa jest inna kwalifikacja, lecz będą to sytuacje wyjątkowe i specyficzne. W innych przypadkach forma opodatkowania będzie wynikać z rodzaju prowadzonej działalności (w ramach opodatkowania działalności osób prawnych).

Opodatkowanie: podatek VAT oraz kasa fiskalna
Zagadnienie opisaliśmy szczegółowo w zakładce poświęconej #VAT i kasie fiskalnej.  

Powrót na początek strony