Kiszenie ogórków i kapusty

Ilustracja do artykułu logo_PCPL_black.JPG

Kiszenie jest nie tylko jedną z najbardziej tradycyjnych metod konserwacji żywności, lecz również bez wątpienia spożywanie produktów tego rodzaju jest wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dowiedz się jak zorganizować miejsce produkcji.

Sprawie kiszenia w gospodarstwie rolnym poświęciliśmy ekspertyzę „Założenia organizacyjne i funkcjonalne modelowych przetwórni ogórków i kapusty”, a na jej podstawie zrealizowaliśmy film instruktażowy oparty o trójwymiarową wizualizację pomieszczeń. Dowiedz się jak zorganizować miejsce produkcji, aby spełniało odpowiednie wymogi sanitarne.

Kiszenie w kuchni domowej
O prowadzeniu działalności w domowej kuchni nie wspominamy w filmie, a to z tej prostej przyczyny, iż powstał zanim wprowadzono rolniczy handel detaliczny. Obecnie, w pewnym, bardzo ograniczonym zakresie, kiszenie może być realizowane również w warunkach domowej kuchni – czyli takiej, w ramach której na co dzień stołują się domownicy, gotowany jest rosół itd. (chociaż ograniczenie wynika bardziej ze względów praktycznych, niż obowiązujących limitów - o czym dalej). Skala produkcji zapewne nie będzie o wiele większa od np. partii ogórków, które w warunkach domowych można zakisić na zimę i wymaga czasowego wyłączenia pomieszczenia z użytku domowego. Osoby skłaniające się ku tego rodzaju działalności powinny zainteresować się #RHD. Zachęcamy też do odwiedzenia sekcji Agrokuchnia.

Kwestie sanitarne
Kiszenie roślin podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszelkie sprawy w tym zakresie należy załatwiać we właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (tj. w SANEPID). Zachęcamy, aby zainteresować się formułami administracyjnymi umożliwiającymi tego typu działalność. Do wyboru mamy:#dostawy bezpośrednie, #RHD, #zakład zatwierdzony.

Warto zaznaczyć, że w przypadku formuły administracyjnej #RHD istnieją ograniczenia, w tym limit rocznej sprzedaży - w przypadku kiszonek warzywnych - wynoszący 5000 kg (jak wspomniano powyżej, trudno nam sobie wyobrazić przerób na poziomie 5t rocznie w domowej kuchni, pełniącej również podstawową funkcję zaplecza żywienia rodziny, dlatego rekomendujemy wydzielenie dedykowanych temu celowi, osobnych pomieszczeń w każdej z możliwych formuł administracyjnych).

Słowo komentarza trzeba też poświęcić #dostawom bezpośrednim. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) #dostawy bezpośrednie obejmują roślinne produkty #produkcji pierwotnej, takie jak np. warzywa, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących #działów specjalnych, również w postaci kiszonej lub suszonej. W ramach #dostaw bezpośrednich można więc sprzedawać kiszone ogórki i kapustę - ale w całości (czyli kapustę w główkach). Dlaczego? Otóż w ww. rozporządzeniu nie ma nic na temat siekania. Gdyby ustawodawca zezwalał na siekanie warzyw i owoców w ramach #dostaw bezpośrednich, to pojawiłaby się w tym temacie wzmianka w przepisie - co zresztą wprowadziłoby nowe kategorie produktów jak np. surówki warzywne.

Mimo włączenia omawianych kiszonek do katalogu #dostaw bezpośrednich, znaczna zmiana struktury produktu (w tym również kiszenie), zgodnie z przepisami europejskimi (aktami prawa wyższego rzędu) stanowi przetwórstwo. Dlatego też w przypadku produktów kiszonych, i tak zawsze należy stosować wymogi higieniczne wynikające z załącznika II do rozp. (WE) 852/2004, a nie z ww. rozp. w sprawie dostaw bezpośrednich.

Działalność gospodarcza
Produkcja kiszonek – zwłaszcza tych siekanych w procesie produkcyjnym – nie wydaje się mieścić w kategorii działalności rolniczej. Oznacza to, że o ile nie zdecydujemy się na działalność #RHD, należy liczyć się z koniecznością zarejestrowania #działalności gospodarczej (co może mieć wpływ na wymiar ubezpieczeń społecznych oraz podatku od nieruchomości).
Jeśli natomiast zdecydujemy się prowadzić kiszenie w ramach #RHD, działalność ta nie wymaga rejestrowania #działalności gospodarczej. Więcej informacji zamieszczamy w odnośnikach.

Opodatkowanie: podatek PIT
Jak już ustaliliśmy, należy przypuszczać, że produkcja np. ogórków kiszonych lub kapusty kiszonej nie mieści się w definicji #produkcji rolnej. Nie oznacza to jednak automatycznego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W poszukiwaniu odpowiednich zwolnień należy wejść na grunt ustawy PIT. Co może nas zainteresować?

Przerób przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71: zwolnienie nieograniczone kwotowo – dochody ze sprzedaży produktów roślinnych […] pochodzących z własnej uprawy […,] niestanowiących #działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na [m. in.] kiszeniu […]

Przetworzenie w sposób inny niż przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71a): zwolnienie do 40 tys. zł rocznie – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych […], z wyjątkiem […] #działów specjalnych produkcji rolnej […], jeżeli:
- przetwarzanie […]nie odbywa się przy zatrudnieniu [...],
- jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
- ilość produktów […] z własnej uprawy […] użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w zakładce #podatek dochodowy.

Opodatkowanie: podatek VAT oraz kasa fiskalna
Zagadnienie opisaliśmy szczegółowo w zakładce poświęconej #VAT oraz kasie rejestrujacej.

Powrót na początek strony