Agrokuchnia

Ilustracja do artykułu logo_PCPL_black.JPG

Domowa kuchnia w niektórych formach działalności może stać się zapleczem produkcyjnym lub też miejscem gotowania posiłków. Z tym tekstem powinni zapoznać się zwłaszcza rolnicy prowadzący kuchnię agroturystyczną lub rolniczy handel detaliczny.

Posiłki i produkcja w domowej kuchni

Trudno sobie wyobrazić agrowczasy bez możliwości skosztowania lokalnej kuchni opartej o produkty lokalne. Jednocześnie trzeba pamiętać, że żywienie jest sprawą odpowiedzialną, a od producenta wymaga sięnie tylko wyjątkowej dbałości o higienę i bezpieczeństwo żywności, lecz również dopełnienia szeregu formalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wykorzystaniem kuchni do celów gastronomicznych lub produkcyjnych powstała ekspertyza „Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla kuchni zlokalizowanej w kwaterze agroturystycznej”, a na jej podstawie zrealizowaliśmy film instruktażowy oparty o trójwymiarową wizualizację pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę, że nasze propozycje oparto o faktycznie funkcjonujące rozwiązania. Dowiedz się jak zorganizować kuchnię, aby spełniała odpowiednie wymogi sanitarne.

Osoby zainteresowane zagadnieniem powinny zainteresować się formułami administracyjnymi umożliwiającymi tego typu działalność – #agroturystyka, #RHD, #sprzedaż okazjonalna. Niestety film oraz ekspertyza powstały zanim pojawiły się przepisy związane z #RHD, dlatego też nie znajdziemy w nich bezpośrednich odniesień do tej formy działalności.

Wszędzie dobrze, ale czy w domu najlepiej?

Pomimo, że krajowe i europejskie przepisy jak najbardziej dopuszczają wykorzystanie do celów produkcyjnych pomieszczenia normalnie wykorzystywane jako mieszkalne, trudno zgodzić się z tezą, że takie rozwiązanie jest optymalne – a już na pewno ograniczenia strukturalne nie pozwolą nam rozwinąć działalności na większą skalę (a produkcja w skali mikro nie zawsze będzie opłacalna). W niektórych jednak przypadkach – jak np. w gospodarstwach agroturystycznych – kuchnia domowa może doskonale spełnić swe zadanie przy żywieniu kilku-kilkunastu nocujących gości – a nawet zapewnić warunki np. do zaopatrywania mikro-sklepiku przy gospodarstwie w przetwory. W naszym przykładzie, niezależnie czy zajmujemy się żywieniem zbiorowym, czy małym przetwórstwem, w każdym przypadku mamy do czynienia z wymogami wynikającymi z załącznika II do rozp. (WE) 852/2004. Zwłaszcza należy skupić się na rozdz. III załącznika II do tego rozporządzenia – czyli wymaganiach dotyczących ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu […]).

Kwestie sanitarne

Produkcja, czy też przygotowywanie posiłków może podlegać nadzorowi zarówno Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID), jak i Inspekcji Weterynaryjnej – w zależności od charakteru działalności:
- żywienie w #agroturystyce – musi być zgłoszone do SANEPID-u,
- produkcja w ramach sprzedaży #okazjonalnej – również SANEPID,
- produkcja #RHD – musi być zgłoszona do SANEPID-u (produkty bez udziału surowców pochodzenia zwierzęcego) lub do Inspekcji Weterynaryjnej (pozostałe produkty). Warto pamiętać o ograniczeniach tej formuły działalności, wśród których są limity rocznej sprzedaży - np. dżemy 3400 kg, soki 6700 kg, kiszonki warzywne 5000 kg, marynaty 3400 kg, żywność jedmnocześnie roślinna i odzwierzęca - w tym gotowe posiłki i potrawy - 2000 kg, kopytka 4000 kg, placki ziemnaiczane 4000 kg, napoje 10000 l, gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego 1400 kg.

W niektórych sytuacjach może się więc zdarzyć, że należy dokonać kilku zgłoszeń (np. w przypadku prowadzenia agroturystyki, a jednocześnie produkcji RHD ogórków kiszonych w słoikach oraz produkcji RHD pasztetu drobiowego, potrzeba trzech zgłoszeń: dwóch do SANEPID-u oraz jednego do weterynarii).

Osoby zainteresowane powinny dokładnie zapoznać się z uwarunkowaniami poszczególnych formuł administracyjnych, które w szczegółach opisujemy w odpowiednej sekcji.

Działalność gospodarcza

Rolnik ryczałtowy prowadzący #agroturystykę, czy też #RHD w oparciu o własne surowce nie będzie zobowiązany do rejestrowania #działalności gospodarczej. Bez rejestrowania #działalności gospodarczej można prowadzić #działalność nierejestrowaną – ale w niewielkim stopniu (tzn. do przpoziomu połowy minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę i przy spełnieniu dodatkowych warunków).
W pozostałych przypadkach, jeśli np. prowadzimy mikro-restaurację lub catering bez wykorzystania własnych surowców (w wymiarze niemieszczącym się w #działalności nierejestrowanej), pozostaje nam założyć #działalność gospodarczą. Więcej informacji zamieszczamy w odpowiednich zakładkach.

Opodatkowanie: podatek PIT
W naszym przykładzie trzymamy się gospodarstwa rolnego, niemniej jednak ani agroturystyka, ani przetwórstwo nie stanowi działalności rolniczej (w rozumieniu ustawy PIT). Dlatego też w poszukiwaniu zwolnień podatkowych należy wejść na grunt ustawy. Należy zainteresować się zwolnieniami z tytułu:

Zwolnienie na rzecz #agroturystyki
art. 21 ust. 1 pkt 43: zwolnienie z podatku PIT dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5;

Przetworzenie w sposób inny niż przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71a): zwolnienie do 40 tys. zł rocznie – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych […], z wyjątkiem […] #działów specjalnych produkcji rolnej […], jeżeli:
- przetwarzanie […]nie odbywa się przy zatrudnieniu [...],
- jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
- ilość produktów […] z własnej uprawy […] użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w zakładce #podatek dochodowy.

Opodatkowanie: podatek VAT oraz kasa fiskalna

Zagadnienie opisaliśmy szczegółowo w zakładce poświęconej #VAT oraz kasom rejestrującym. Zagadnieniem powinni zainteresować się zwłaszcza właściciele gospodarstw agroturystycznych, gdyż niekiedy pokutuje (bardzo błędne) przekonanie, iż zwolnienie z podatku PIT oznacza automatyczne zwolnienie z kas fiskalnych.

Powrót na początek strony