Etykiety i pierwsze kroki w social media

zbliżenie na biurko przy którym siedzi osoba, widać tylko jej rękę położoną na biurku, ręka oparta jest o zeszyt z notatkami, obok stoi napój i otwarty laptop

Nowy rok i nowe szkolenie – zapraszamy producentów zrzeszonych w bazie produkty.podlaskie.eu na kolejne edukacyjne spotkanie organizowane przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Tym razem porozmawiamy o prawidłowym etykietowaniu żywności oraz o pierwszych krokach w social media.

Z uwagą słuchamy Państwa uwag i propozycji dotyczących tematów szkoleniowych, dlatego już 23 stycznia 2024 r. zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie w Białymstoku poświęcone dwóm tematom:

- znakowanie i etykietowanie produktów rolnych i spożywczych

- pierwsze kroki w mediach społecznościowych – podstawy social media marketing.

W świat przepisów i zasad obowiązujących przy etykietowaniu i znakowaniu produktów żywnościowych wprowadzi nas przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Białymstoku. Inspekcja jest instytucją kontrolującą m.in. prawidłowe oznakowanie i etykietowanie żywności. Na swojej stronie internetowej publikuje rozmaite przewodniki dotyczące np.: znakowania zywności wprowadzanej do obrotu w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego,  czy znakowania miodu.

Z kolei jak stawiać swoje pierwsze kroki w social marketingu, czyli jak założyć i prowadzić profil w mediach społecznościowych oraz tworzyć strategię marketingową od podstaw. Ta część będzie miała charakter szkoleniowo-warsztatowy.

Spotkanie jest podzielone na dwie części i można skorzystać z jednej, wybranej bądź wziąć udział w obydwu. Do udziału w pierwszej części zapraszamy wszystkich producentów. Drugi panel tematyczny skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją działalność w mediach społecznościowych lub prowadzą ją w bardzo ograniczonym zakresie.

Program szkolenia: 

9:30 – 9:45 – rejestracja uczestników i powitanie gości

9:45 – 11:45 - I panel wykład: Jak prawidłowo znakować i etykietować produkty rolne i spożywcze? – Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (WIJHARS) w Białymstoku

11:45 – 12:30 – obiad

12:30 – 15:30 – II panel warsztaty: Jak zaplanować pierwsze kroki w mediach społecznościowych? - Marta Rogalewska

 

Biogram prelegenta – Marta Rogalewska

Jako project managerka, strateżka i trenerka opracowywała strategie, szkoliła zespoły, koordynowała realizację wdrożeń technologicznych i/lub działań marketingowych m.in. dla takich marek jak Red Bull, Jim Beam, EY, Credit Agricole, Citi, Hasbro, Asus, Infor, Politechnika Białostocka, Wydawnictwo Meble.pl, Polskie Radio Białystok, Podlaski Instytut Kultury, Ochotnicze Hufce Pracy, firmy turystyczne zrzeszone w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i organizacje zrzeszone przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Jest wykładowczynią na Politechnice Białostockiej, twórczynią marki szkoleniowej Gold & Finch i Dyrektorką Programową Fundacji Uzdolnieni.

 

Miejsce szkolenia: Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok

 Osobą do kontaktu w sprawie udziału w szkoleniu jest Pani Cecylia Lola-Gołembiewska tel. 85 6654215, e-miał: produkty@podlaskie.eu. Czekamy na Państwa zgłoszenia! 

Powrót na początek strony